Çocuk gelişiminde anne ve babanın rolü her şeyden önce gelmektedir. Çünkü çocuğun gelişimi ilk olarak ailede başlar. Doğal olarak çocuğun sağlıklı bir hayata adım atmasında ailenin önemi çok büyüktür. Bu konuda gereken ilginin çocuğa muhakkak gösterilmesi gerekir.

Aksi halde çocuğun yaşamında dikkat çeken sorunlar çıktığı bilinmektedir. Yapılan araştırmalara göre çocuk gelişimini önemseyen ailelerde daha olumlu sonuçlar almak mümkündür. Özellikle Meryem Yerli bu konuda danışanlarına önemli destekler sağlamaktadır.

Çocuk Gelişiminde Anne ve Babanın Rolü Nedir?

Gelişim, sosyal ve bilişsel yönleriyle uzun bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte güven duygusunu çocuğa kazandırmak son derece önemlidir. Bunun yanında gelişim süreci içerisinde çocuğun sürekli olarak yeni bilgiler öğrendiği bilinmektedir. Eski bilgiler üzerine yeni bilgiler ekleyen çocuğun gelişimi durmadan devam edecektir. Tabi anne baba çocuk ilişkisi bu süreçte başarılı şekilde sağlanmalıdır.

cocuk-gelisiminde-anne-ve-babanin-rolu.jpg

Anne ve baba çocuğun gelişim sürecinde öncelikle dikkatli davranmalıdır. Özellikle çocuğu önemsemek ve ona değerli olduğunu hissettirmek gerekir. Ayrıca anne bana tutumlarını çocuğun zaman zaman gözlemlediği görülmektedir.

Yani yanlış davranışlar çocuğu başka birisine dönüştürebilir. Sonuçtan çocuğun hayatında gelişim evresi oldukça önem arz eder. Çocuğun aile yapısı içerisinde yetiştirilme şekli her zaman dikkat çeker.

Çocuk Gelişiminde Anne ve Babanın Rolü Neden Önemlidir?

Anne ve baba figürleri çocuğun gelişimini etkileyen büyük bir unsurdur. Aslında bu konuda birçok unsuru saymak yanlış olmaz. Ancak çocuğun sahip olduğu içsel dünyada anne ve baba her zaman ayrı bir yerde bulunur. Doğal olarak yapılan yanlışlar ve çocuğun gelişimini etkileyen davranışlar fazlaca önemli olur. Ayrıca çocuğun dış dünyadaki kahramanları anne ve babadır.

Çocuğun gelişim sürecinde özellikle ilk 6 yaşın önemi çok fazladır. Bu süreçte anne ve babanın asıl rolü ortaya çıkar. Başka bir deyişle çocuğun davranışsal yönü bu süreçte iyi bir zemine oturtulmalıdır.

Meryem Yerli bu konuda tüm danışanlarına önemli tavsiyeler vermektedir. Özellikle anne ve baba iş yoğunluğu olsa bile çocuğun yanında olduğunu ona göstermelidir. Ayrıca duygusal bağın bu süreçte daha dikkate değer olduğunu söyleyebiliriz.

Çocuk Gelişiminde Anne ve Baba Nasıl Davranmalıdır?

Çocukların iyi bir ailede daha olumlu bir yapıda büyümeleri söz konusudur. Bunun yanında çocuğun yanlış bir ortamda gelişiminin sıkıntılı olacağı bilinir. Tabi böyle bir durumu kimse yaşamak istemez.

Ayrıca çocuğun gelişimi kısa bir süreyi kapsamaz. Doğal olarak genel anlamda çocuğun faydalı bir birey olmasına yardımcı olunması önem arz eder. Anne ve babanın davranışları şu şekilde olmalıdır;

  • Çocuğa yeterli seviyede vakit ayrılmalıdır.
  • Çocuk ile ilgilenirken aşırıya kaçmamak gerekir.
  • Çocuğun aile içerisindeki yerinin önemli olduğu gösterilmelidir.
  • Çocuğun kendine güveni olması için bilinçli yaklaşımlarda bulunulmalıdır.
  • Anne ve baba ortak otorite sağlayarak çocuğun gelişimini yönlendirmelidir.

Çocuk Gelişiminde Anne ve Baba Sevgi Boyutunu İyi Ayarlamalıdır

Çocuk gelişiminde anne ve baba sevgiyi abarttığı zaman bu hiçte iyi olmaz. Çünkü böyle durumlarda çocuğun söz dinlemesi ile ilgili sıkıntılar ortaya çıkar. Yani çocuğun aşırı sevgiye maruz bırakılması yanlış bir tutum olabilir. Bunun yerine olması gereken kadar sevgi sunarak çocuğun kontrolü elde tutulmalıdır.

Çocuk gelişimi üzerine sevginin dikkat çeken bir unsur olduğu bilinir. Bu nedenle çocuğun sevilmesi belirli bir seviyede tutulmalıdır. Çocuğun gelişimi küçük yaşlardan başlayarak devam edeceği için sevginin ayarlanması ile olumlu bir sonuç almak kolay olur. Her çocuk sevgiye ihtiyaç duyar. Ancak bu sevginin ölçüsü normal olduğunda çocukta gereken özgüven sağlanmış olur. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi sevginin fazlası da iyi olmaz.

Çocuk Gelişiminde Babanın Tutumu Nasıl Olmalıdır?

Çocuk gelişiminde anne ve babayı ayrı şekilde değerlendirmek gerektiği de bilinir. Buna göre babaların çocuklara karşı tutumu daha çok korumacı olmalıdır. Çünkü çocuklar babaları her zaman için kurtarıcı olarak görürler. Bunun içinde babanın gerekeni yapmak adına davranışlarını kontrol etmesi gerekir. Özellikle baba figürü bir çocuk için çok şey anlam ifade eder.

Çocuğun pasif baba istemediği bilinir. Özellikle pasif davranışları olan babalar ile çocukları arasında problemler çıkması mümkündür. Bunun için babanın çocuğuna karşı aktif bir sevgi ile yaklaşması gerekir. Kayıtsız ve ilgisiz bir baba hiçte iyi olmaz. Ayrıca baskıcı ve katı bir muamele çocuğu üzer. Bunu yaşamamak için babanın her hareketini ölçülü olarak çocuğa aktarması önemli olacaktır.

Çocuk Gelişiminde Annenin Tutumu Nasıl Olmalıdır?

Çocuk gelişiminde annenin tutumu da en az baba kadar önem arz eder. Özellikle her çocuk anne ve babasını eşit olarak sever. Bunun için çocuğa karşı baskın olma yarışına girmemek lazımdır. Bundan dolayı çocuk gelişimi için annenin çocuğu eleştirmeden daha insancıl şekilde davranması gerekecektir. Genelde çocukla daha çok vakit geçiren kişi annedir. Doğal olarak annenin görevi bu konuda daha önem arz eder.

Çocuğun gelişimi için annenin şefkati ve öğretici yapısı etkili bir unsurdur. Bunun yanında çocuğun güvenini kırıcı hareketlerden kaçınmak önemlidir. Çocuğun kendini güvende hissetmesi ve kendi başına var olması son derece dikkat çeker. Yani annenin yapacağı bir yanlış çocuğu farklı bir insan yapabilir. Çocuk hata yapsa da anne bunu hafifletip çocuğu mutlu etmeye çalışmalıdır.

Çocuk Gelişiminde Anne ve Babanın Ne Gibi Sorumlulukları Bulunur?

Öncelikle erkek çocuklara ve kız çocuklara yaklaşımda farklılıklar olmaması önem arz eder. Çünkü erkek çocuklar biraz daha cesur bir yapıda olsalar da kız çocukları daha çekingen olma şansına sahiptirler. Tabi bu durum erkek ve kız çocuk ayrımı yapıldığı zaman olumsuz sonuçlar doğurur. Bunun için çocuğun gelişiminde eşitliğe dikkat edilmesi tavsiye edilir.

Çocuk gelişiminde anne ve babanın çocuğa eşit sevgiyle yaklaşmaları gerekmektedir. Bununla birlikte çocuk geliştikçe cinsel kimlik arayışı içerisine girebilir. İşte burada hem anne hem de baba sorumluluk sahibidir. Ailelerin kendi sorumluluklarından kaçmamaları çocuk için olumlu olacaktır. Ayrıca çocuk merkezli veya katı yapıda ebeveynlik yapılması yanlıştır. Bunun arasını bulmak gerekiyor.

Çocuk Gelişiminde Anne ve Baba Dengeyi Eşit Şekilde Sağlamalıdır

Çocukların gelişiminde öncelikle onlara eşit bir birey olarak davranmak gerektiği bilinir. Ödül, ceza veya baskı yerine onları oldukları gibi kabul etmek önemlidir. Yani onları dinlemeli ve iletişim kanallarını açık tutmak gerekir.

Ayrıca çocuğa sorumluluğun erken yaşta verilmesi önemlidir. Yani bir çocuk belli bir yaşa geldiği zaman kendi kendine işlerini yapabilmelidir. Ayakkabı bağcığı bağlamak, üzerini değişmek vs. gibi sorumluluklar erken yaşta kazandırılmalıdır. Çocuk için endişe duyarak hareket etmek yerine onun kendine olan güvenini arttırmak daha doğru olur.

Çocuk Gelişiminde Anne ve Babanın Rolünü Bilmesinin Avantajları Nelerdir?

Çocukların kendine ve çevresine karşı bakışları büyüklerden farklıdır. Onlar kendi dünyaları içerisinde belirli bir düzen kurarlar. En yakınlarında olanlar ise anne ve babadır. Doğal olarak anne ve baba çocuk tarafından örnek alınır. Bunun için çocuğa iyi bir örnek teşkil etmek gerekir. Her çocuk sevgi dolu bir ortamda büyümeyi hak eder.

Çocuk gelişiminde anne ve babanın rolünü Meryem Yerli oldukça iyi bir şekilde açıklamaktadır. Her çocuğun geleceğini belirlemek aileye düşmektedir. Kötü bir anne bana çocuğu olumsuzluğa iter. Öncelikle iyi bir anne baba olmayı başarmak gerekiyor. Tabi çiftler arasında anlaşmazlık olabilir. Hatta boşanan ailelerde oldukça fazladır.

Ancak her ne olursa olsun çocuğun davranış bozukluğu yaşamasının önüne geçilmelidir. Kısacası çocuğun gelişimi için anne ve baba bilinçli olarak mantıklı davranışlarda bulunmaktan vazgeçmemelidirler.

İletişim Formu