Test Adı Yılı Eğitimi Veren Kişi
Ebeveyn / Yetişkin Davranışı Değerlendirme Ölçeği - Türkçe Versiyonu - (EDDÖ-TR) 2017 Doç.Dr. Özlem Diken
Çocuk Davranışı Değerlendirme Ölçeği - Türkçe Versiyonu  (ÇDDÖ-TV) 2017 Doç.Dr. Özlem Diken
GOBDÖ-2-TV (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 - Türkçe Versiyonu 2017 Prof. Dr. İbrahim H. Diken
İVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulamacı Kullanım Sertifikası 2017

Prof. Dr. İbrahim H. Diken - Yard. Doç. Dr. Veysel Aksoy - Dr. Onur Özdemir

Gessel Gelişim Figürleri Testi 2018

Psikoterapist Fazıl Tatar

Bender Gestalt Görme Motor Algı Testi 2018

Psikoterapist Fazıl Tatar

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi 2018

Psikoterapist Fazıl Tatar

D 2 Dikkat Testi 2018

Psikoterapist Fazıl Tatar

ÖGTE ( Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri ) 2018

Psikoterapist Fazıl Tatar

EROT Erken Okur Yazarlık Testi 2020

Prof. Dr. Tevhide Kargın