Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), okul öncesi ve okul çağındaki çocukların %5-10'unda görülen nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu bozukluğu olan öğrenciler, özellikle sınıf içinde akademik başarılarından dolayı zorlanabilirler. Ancak, DEHB ile mücadele eden öğrencilerin eğitimdeki zorluklarını azaltmak için birçok ipucu vardır.

dikkat-eksikligi-ve-hiperaktivite-egitimdeki-zorluklari.jpg

Sınıf İçi Ortamı Düzenleme

Sınıf düzeni, DEHB'li öğrencilerin eğitim sürecindeki başarılarını artırmak için önemlidir. Sınıfta, öğrencilerin dikkatlerini dağıtacak herhangi bir uyarıcıyı azaltmak gerekir. Bununla birlikte, dikkatlerini çekebilecek bazı uyarıcıların azaltılması mümkün değildir. Bu durumda, öğrencinin masasının başka bir yere taşınması veya bir panel ile örtülmesi gibi basit yöntemler uygulanabilir.

Görevleri Ayrıntılandırma

DEHB'li öğrenciler, genellikle talimatları takip etmede ve görevleri tamamlamada zorluk yaşarlar. Bu nedenle, öğretmenlerin, öğrencilerin anlayabileceği açık ve net talimatlar vermesi önemlidir. Talimatları yazılı olarak vermek veya öğrencilerin yanlarında bir not defteri bulundurmalarını sağlamak gibi yöntemler de yardımcı olabilir.

Sıkı Program

DEHB'li öğrenciler, sınıf ortamında sıkı bir programın olması durumunda daha başarılı olabilirler. Bu nedenle, öğretmenlerin sınıf programını önceden belirlemesi ve öğrencilerin görevlerini tamamlamaları için uygun bir süre vermesi gerekir. Program, öğrencilerin kendilerini daha güvende ve daha az stresli hissetmelerine yardımcı olabilir.

Pozitif Takviye

DEHB'li öğrenciler, sınıf ortamında negatif davranışlar sergiledikleri için genellikle eleştirilirler. Ancak, olumlu davranışları için de takdir edilmeleri önemlidir. Öğretmenlerin, öğrencilerin olumlu davranışlarını takdir etmeleri ve övgü dolu sözler kullanmaları, öğrencilerin özgüvenlerinin artmasına ve başarılarının artmasına yardımcı olabilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB) özellikle eğitim çağındaki çocuklarda sıkça görülen bir dikkat bozukluğudur. Bu durum, çocukların öğrenme sürecinde bazı zorluklar yaşamalarına neden olabilir. Eğitimde DEHB ile baş etmek, öğretmenler ve ebeveynler için zorlu bir görev olabilir.

DEHB'nin Eğitimde Yaşadığı Zorluklar

DEHB, çocukların öğrenme sürecinde dikkatlerini dağıtacak ve hiperaktivite nedeniyle sınıfta huzursuz olmalarına sebep olabilir. Bu da öğretmenlerin sınıf yönetiminde zorluk yaşamasına neden olabilir.

Ayrıca, DEHB olan çocuklar, öğrenme materyallerine odaklanmakta zorlanabilirler ve dolayısıyla notlarını almakta veya ödevlerini tamamlamakta zorluk yaşayabilirler. Bu da notları düşük olan ve sınıfın geri kalanından geri kalan öğrencilere göre geride kalan bir çocuğa dönüşmelerine neden olabilir.

DEHB ile başa çıkmak için öğretmenler ve ebeveynler, çocukların öğrenme sürecindeki zorlukları hafifletmek için bazı ipuçları kullanabilirler.

DEHB'li öğrencilerin en büyük zorluklarından biri, dikkatlerinin kolayca dağılmasıdır. Sınıfta öğretmenin konuşmasına veya ders materyallerine odaklanmakta zorlanırlar. Bu nedenle, öğretmenin anlattığı bilgileri kaçırabilirler ve öğrenme geri kalabilir.

Ayrıca, öğrencilerin dürtü kontrolü zayıf olduğundan, sınıf içinde uygun olmayan davranışlar sergileyebilirler. Bu da sınıf ortamını olumsuz yönde etkileyebilir ve diğer öğrencilerin öğrenimini engelleyebilir.

DEHB'li öğrencilerin en büyük zorluklarından biri, dikkatlerinin kolayca dağılmasıdır. Sınıfta dersleri dinlerken veya ödev yaparken, çevredeki uyarıcılara kolayca odaklanabilirler. Bu, öğrenme sürecinde ara verilmesine veya dikkatin kaybına neden olabilir.

Diğer bir zorluk, hiperaktivite ve huzursuzluk ile ilgilidir. Öğrencilerin oturmakta zorlanması, sabırsızlık veya sürekli hareket etme isteği, sınıf içi etkileşimlerini ve öğrenme süreçlerini bozabilir.

Son olarak, DEHB'li öğrencilerin organizasyon ve zaman yönetimi becerilerinde de zorluklar yaşayabileceği unutulmamalıdır. Bu, ödevlerin, sınavların ve proje teslimlerinin zamanında tamamlanmasını zorlaştırabilir.

Dikkat Eksikliği: DEHB'li öğrencilerin dikkatleri kolayca dağılabilir ve sınıf içindeki görevlerini tamamlamaları zorlaşır.

Hiperaktivite: Hiperaktif öğrenciler, sınıf içinde hareketli olma eğilimindedirler ve sıralarında oturmakta zorlanabilirler.

Dürtüsellik: DEHB'li öğrencilerin dürtüsellik özellikleri, özellikle sınıf ortamında uygun davranışları sergilemelerini zorlaştırabilir.

Okuma ve Yazma: DEHB'li öğrenciler, okuma ve yazma becerilerinde gecikmeler yaşayabilirler.

Sosyal Beceriler: DEHB'li öğrenciler, sınıf içinde diğer öğrencilerle uygun bir şekilde etkileşim kurmakta zorlanabilirler.

Öğretmenlerin dikkatli olması gerekmektedir. DEHB'li öğrencilerin dikkatlerini dağıtabilecek faktörleri en aza indirmek için sınıf ortamının uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Hiperaktif öğrenciler, hareket ettiklerinde dikkatlerini daha iyi toplayabilirler. Öğretmenler, sınıf içinde hareketli aktivitelerin düzenlenmesiyle öğrencilerin dikkatlerini artırabilirler.

Dürtüsellik özellikleri, özellikle sınıf ortamında uygun davranışları sergileme konusunda zorluk yaşayan öğrenciler için, öğretmenlerin belirli davranış kuralları belirlemeleri ve bu kurallara uymalarını teşvik etmeleri gerekmektedir.

Dikkatleri Odaklamak İçin Araçlar Kullanın

Öğretmenler ve ebeveynler, DEHB olan çocukların dikkatlerini öğrenme materyallerine odaklamalarına yardımcı olmak için farklı araçlar kullanabilirler. Örneğin, sınıf içinde farklı renklerde işaretleyiciler veya renkli kalem setleri kullanarak öğrenme materyallerinin önemli bölümlerini vurgulayabilirsiniz.

Ayrıca, DEHB olan çocuklar, öğrenme materyallerini daha iyi anlamak için farklı öğrenme stillerine sahip olabilirler. Örneğin, bazı çocuklar görsel öğrenme stilini benimserken, bazıları işitsel veya dokunsal öğrenme stilini benimseyebilir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (DEHB) çocuklarda oldukça yaygın bir öğrenme ve davranış bozukluğudur. Bu durum, dikkat süresinin kısa olması, hiperaktivite ve dürtü kontrolü zayıflığı gibi belirtilerle kendini gösterir.

DEHB olan çocukların eğitim hayatları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler açısından birçok zorluk içermektedir. Ancak, bazı ipuçlarıyla DEHB'li öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak mümkündür.

DEHB'li Öğrencilere Destek Olmak İçin İpuçları

DEHB'li öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak için bazı ipuçları şunlardır:

Dikkatleri Odaklanmalarını Sağlamak: Sınıfta öğretmenin anlatımına odaklanmalarını sağlamak için, öğrencilerin ders sırasında sınıfın öndeki kısmına oturması önerilir. Böylece, öğrencilerin ders materyallerine ve öğretmenin konuşmasına daha kolay odaklanmaları sağlanır.

Etkileşimli Öğrenme Materyalleri Kullanmak: DEHB'li öğrencilerin öğrenmesini desteklemek için etkileşimli öğrenme materyalleri kullanmak faydalı olabilir. Örneğin, interaktif yazılım veya dijital ders materyalleri, öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasını önleyebilir ve öğrenme sürecine katılımlarını artırabilir.

Stratejik Öğrenme Teknikleri Kullanmak: DEHB'li öğrencilere, stratejik öğrenme teknikleri kullanarak öğrenmeyi kolaylaştırmak

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan öğrenciler, eğitim hayatlarında birçok zorlukla karşılaşabilirler. Bu zorluklar, öğrenme sürecine müdahale edebilir ve öğrencinin akademik başarısını olumsuz etkileyebilir. Ancak, öğretmenlerin, ebeveynlerin ve öğrencilerin birlikte çalışarak bu zorlukların üstesinden gelebileceği birçok ipucu vardır.

İletişim Formu