Özel öğrenme güçlüğü olarak okul çağı çocuklarının yaşamını büyük bir ölçüde zorlaştıran disleksi, disgrafi, diskalkuli ne kadar erken tanı ve tedavi yöntemi uygulanırsa bu bireylerin o kadar yararına olacak bozukluklar olarak bilinir. Bu durum konuşma, düşünme, harfleme, dinleme ve okuma-yazma gibi olağan hallerde sorun olarak kendini gösteren istenmeyen bir durumdur. Ayrıca okuma güçlüğü ile yazılı anlatımda kullanmayı içerisinde barındıran temel unsurların bir ya da birkaç tanesinde bozukluk olduğunu ifade eden bir terimdir.

disleksi-disgrafi-diskalkul.jpg

Özel öğrenme güçlüğü söz konusu olduğunda disleksi ifadesi okuma bozukluğu olarak bilinir. Disgrafi, ise yazma bozukluğu olarak nitelendirilir. Aritmetik bozukluk olarak ortaya çıkması da diskalkulidir. Yapılan bilimsel araştırmalar, bu bozukluğun oranını tam olarak ortaya koymak için yeterli olmasa bile, okul çağı çocuklarının %5 oranı özel öğrenme güçlüğü ile karşı karşıya kaldığı söylenebilir. Öğrenme bozuklukları disleksi, disgrafi, diskalkuli cinsiyet olarak değerlendirildiğinde çoğunlukla erkek çocuklarda fazla görüldüğü söylenebilir.

Disleksi Ne Anlama Gelir?

Bahsi geçen 3 bozukluk arasında en sıklıkla rastlanan her zaman disleksi olmuştur. Disleksi incelendiğinde, çocukların akıcı okuma ve okuduğu cümleyi anlama konusunda sorun teşkil eden, nörolojik kaynaklı olan bir özel öğrenme güçlüğüdür. Disleksi bozukluğunun esas sebebi sesleri fark ederken bu sesleri kâğıda dökmek konusunda sorun yaşamaktır. Ayrıca çözümleme, duyduğunu harfe dönüştürme, işitsel olarak kısa süreli bellek ve hızlı bir şekilde isimlendirme problemleri eşlik edebilmektedir. Disleksi kısaca şu şekilde ifade edilebilir:

 • Disleksi, zekâ ile hiçbir bağlantısı olmayan ve zihinsel bir yetersizlik kaynaklı bir sorun değildir. Zeki çocuklarda da disleksi sorunu ile karşı karşıya kalmak mümkündür.
 • Okuma yazma ile alakalı fonksiyonların olumsuz anlamda etkilendiği disleksi, çoğunlukla nörolojik bir sorun olarak kabul edilir.
 • Zekâ seviyesi çok yüksek olan çocuklarda da okul çağında disleksi olduğu tespit edilebilir. Bu çocukların zekâ seviyesinde herhangi bir sorun olmadığı gibi daha farklı özel yeteneklere sahip olduğu gözlemlenebilir.
 • Disleksi, çoğunlukla okul çağında ortaya çıkar ve tespit edilir. Ayrıca pek çok kişinin böyle bir sorundan haberdar olmaması, akademik olarak çocukların sorun yaşamasına neden olur.
 • Disleksi olan bireylerin kelimelerin hangi sesten ortaya çıktığını algılamak ve beyinde kelimelerin oluşmasını sağlayan sembollerle birlikte problem görülmesi mümkündür.

Disgrafi Ne Anlama Gelir?

Disrafi ise genel olarak yazma sorunları şeklinde karşınıza çıkan bir problemdir. Yazma temelli sorunların başında olan disgrafi, genellikle disleksi ile birlikte görülmektedir. Bu kişiler fikirleri organize ederken, heceleme ve yazma konusunda sorun yaşarlar. Disgrafi ile birlikte kişilerin ince motor becerileri ve el yazısı da olumsuz anlamda etkilenebilir. Harfleri yazarken eksik ya da ters yazan bu bireyler, okunabilirlik için gereken kelime aralığı, kelimeleri boyutlandırma gibi hususlarda sorun yaşayabilirler. Disgrafi tedavisi için bu bireylerin özel öğrenme güçlüğüne dair özel eğitim görmeleri gerekir. Disgrafi belirtileri ise başlıca şu şekildedir:

 • Disgrafi belirtileri her kişide birbirinden farklı seyreder. Bahsi geçen belirtiler ise genellikle okul öncesi dönemde ortaya çıkar.
 • Bu kişiler şekilleri ters olarak çizme eğiliminde olduğu gibi boyama işlemlerinde taşırma yapmaya yatkındır. Ayrıca basit şekilleri kopyalarken zorluk çektiği görülebilir.
 • Disgrafi olan kişilerin hatalı kalem tuttuğu, düz bir hat üzerinden kalemle geçmek konusunda zorlandığı görülür. Ayrıca sınırlı alanları çizmek bu kişiler için son derece zorlayıcı olabilir.
 • Son olarak bu çocuklar ilkokul döneminde defter düzeni tutmakta zorlanır. Duyduğu cümle ve kelimeleri kâğıda dökmek konusunda pek başarılı değillerdir.

Diskalkuli Ne Anlama Gelir?

Diskalkuli, matematik ile birlikte aritmetik öğrenimi etkileyen gelişimsel bir problem olarak karşınıza çıkar. Bu durum matematik disleksi şekilde kabul görmektedir. Çocuğun zekâ seviyesi ya da kullanılan eğitim yöntemleri diskalkuli için herhangi bir etki oluşturmaz. Diskalkuli tamamen bağımsız olarak gelişim gösterir. Bu sorunla karşılaşan çocuklara bakıldığında genellikle toplama, çıkarma, bölme, çarpma, sayısal sembollerle aritmetik işlemleri yapmanın onlar için son derece zor olduğu görülebilir. Diskalkuli belirtileri ise şu şekildedir:

 • Diskalkuli oluşumunun temel sebebi beyindeki nöral fonksiyonlarda bozukluk olmasından kaynaklıdır. Bu fonksiyon bozukluğu, bilişsel bozulmalara da neden olabilir.
 • Sayısal bilgilere ulaşım ve onları işlemeyi daha zor hale getiren, sayılan dili işlemeyi sağlayan diskalkuli tanımı aynı sinir bağlantılarının işlevsiz kalmasından kaynaklı ortaya çıkabilir.
 • Bu çocuklarda konsantrasyon ve odaklanma aşamasında nöral ağlarda yapısal bir eksiklik olmasından dolayı zihin keskinliği doğrudan etkilenir.
 • Diskalkuli tedavisi için egzersizler yapılarak beraberinde profesyonel kişiler tarafından çocuğa özel eğitim verilmesi, matematik öğrenimi açısından çocuğa çok büyük fayda sağlar.
 • Dikkat problemi yaşamak, matematik sorunlar yaşayan çocuklarda odaklanma sorunu yaşamak son derece normal kabul edilir.

Disleksi- Disgrafi- Diskalkuli Tedavi Yöntemleri Meryem Yerli’de

Genel bir özgül öğrenme güçlüğü olan disleksi, disgrafi ve diskalkuli bireylerin sosyal ve akademik hayatında olumsuzluk yaşamasına neden olan istenmeyen bozukluklardır. Bu sorunlar çoğunlukla kişinin hayatında ömrü boyunca devam edecek olduğundan, bu sorunun yol açtığı sorunlarla baş edebilmek için gerekli tedavi yöntemleri doğru bir şekilde planlanmalıdır. Bu sorunlar bir ilaç ya da herhangi bir ameliyat ile düzelmesi söz konusu değildir.

Birçok kişide bu sorunlar ilkokul çağında tespit edilir ve teşhis sonrası çocuklar özel eğitim görmeye başlar. Herhangi bir zekâ sorunu olmasa bile bu çocukların bireysel eğitimler görmesi, rahatsızlıkların en az seviyeye indirgenmesi açısından değerlidir. Bu bozukluklar arasında özel eğitime tabi tutulan ve çok sık şekilde rastlanan bozukluk disleksidir.

Disleksi-disgrafi ve diskalkuli için mutlaka bir özel eğitim terapistinden yardım alınması gerekir. Bu çocukların yaşıtlarına göre öğrenme güçlüğü yaşaması, sonrasında ise tedaviye başlanmadığı takdirde sorunun ilerlemesi kaçınılmazdır. Bu sorunun ortadan kalkması için bu çocuklara ödev ve araştırma konusunda diğer çocuklara göre daha uzun süre verilmesi gerekebilir. Sağlıklı bir okuma, öğrenme ve el yazısı becerisi kazanması için özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için erken tanı ve tedavi çok önemlidir.

Çocukta bu gibi bozuklukların varlığı tespit edildikten sonra özel eğitim alması için başvurulan özel eğitim merkezi seçiminde de titiz davranmak çok önemlidir. Donanımlı güvenilir ve çocuğun faydasını düşünen çalışma prensibini benimseyen özel eğitim merkezleri çocuğun çok daha kısa süre içerisinde gelişim göstererek yaşıtlarına yetişmesini sağlar. Bu anlamda Meryem Yerli, hayal ettiğiniz üst düzey kalite standartlarında hizmeti vererek bu çocukların en kısa süre içerisinde sağlığına kavuşmasını hedefler.

Her çocuğun kendine özgü hikâyesine uygun tedavi yöntemleri geliştiren Meryem Yerli personelleri ve özel eğitim öğretmenleri için öncelik daima çocuğun kendini huzurlu, güvende ve mutlu hissetmesidir. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklara bu yuva sıcaklığını sunan Meryem Yerli kalitesini deneyimlemek ve çocuğunuza bu anlamda çok büyük bir iyilik yapmak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak tek tıkla bize ulaşabilirsiniz. Meryem Yerli, özel eğitim söz konusu olduğunda başarının, niteliğin ve özgün eğitimlerin tek adresi olmaya ve memnuniyet odaklı hizmetler vermeye devam ediyor.

İletişim Formu