Otizm tedavisinde terapi uygulamaları önemli bir rol oynar. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar genellikle sosyal ve etkileşim becerilerinde zorluk yaşarlar. Terapi yöntemleri, bu zorluklarla başa çıkmaya yardımcı olabilir. Otizmli bireyin durumuna ve ortam koşullarına bağlı olarak farklı terapi seansları uygulanabilir. Bu terapilerden birisi de floortime terapisidir.

floortime-terapisi-nedir.jpg

Floortime Nedir? Floortime terapisi, otistik çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerine odaklanan bir terapi yöntemidir. Bu terapi yöntemi, çocukların ilgi alanlarına odaklanarak, onlarla etkileşime geçmeyi ve onların kontrolünü arttırmayı içerir. Terapi, otizmin tedavisi için etkili bir araçtır ve çocukların daha bağımsız, özgüvenli ve mutlu bireyler olmalarına yardımcı olabilir. Ancak, her çocuğun ihtiyaçları farklı olduğundan, terapinin nasıl ve ne sıklıkla uygulanacağı kişiye özel olarak belirlenmelidir.

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), beynin gelişimsel bir bozukluğudur ve sıklıkla çok yönlü sosyal, iletişimsel ve davranışsal sorunlara neden olur. OSB, genellikle çocuklukta ortaya çıkar ve yaşam boyu sürebilir. Bu durum, birçok farklı semptomların bir arada görülmesiyle karakterize edilmekte ve her bireyde farklılık gösterebilmektedir.

OSB'nin çeşitleri arasında klasik otizm, Asperger sendromu, Rett sendromu, çocukluk dezintegratif bozukluğu ve persuazif gelişimsel bozukluğu yer alır. Bunlar, OSB'nin farklı özellikleri ve belirtileri olan alt kategorileridir. OSB, genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etmenlerden de kaynaklanabilir ve herhangi bir ırk, cinsiyet veya toplumdan insanlarda görülebilir. Ancak erkeklerde daha yaygın olarak görüldüğü bilinmektedir.

Otizmin Tedavi Süreci

Nörolojik bir farklılık olan otizmin net ve kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak erken teşhis ve müdahale ile semptomların hafifletilebileceği ve yaşam kalitesinin arttırılabileceği bilinmektedir. Otizmli bireylerde sıklıkla görülen semptomlar arasında sosyal etkileşim zorlukları, tekrarlayıcı davranışlar, duyusal hassasiyetler ve dil gelişimi sorunları yer almaktadır. Terapi, eğitim ve ilaç tedavisi gibi yöntemler kullanılarak bu semptomların tedavisi veya hafifletilmesi söz konusudur.

Özellikle erken teşhis ve uygun müdahalelerle, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların fiziksel veya dil ve konuşma temelli becerilerini geliştirmek mümkündür. Ayrıca bahse konu müdahaleler neticesinde bireylere öz bakım becerileri kazandırılabilir ve sosyal etkileşimlerini artırılabilir. Ancak, her bireyin otizm belirtileri ve gereksinimleri farklı olduğundan tedavi planı da bireye özgü olmalıdır.

Otizmli Bireyler İçin Faydalı Uygulamalar ve Terapiler

Otizmli bireylerin yaşam standartlarını ve becerilerini geliştirmeye yönelik birçok farklı uygulama ve terapi mevcuttur. Örneğin iletişim zorluğu çeken otizmli bireyler için tasarlanmış ve günlük rutinleri anlamalarına yardımcı olan özel bazı uygulamalar bulunmaktadır.

Diğer taraftan davranışsal terapi, dil ve konuşma terapisi ve ergoterapi ise otizmli bireylerin işlevsel davranışlarını artırmak, iletişim becerilerini geliştirmek ve günlük aktivitelerine işlevsellik kazandırmak için kullanılan terapilerdir.

Floortime Terapisi Nedir?

Gelişimsel olarak engelli veya otistik çocuklarda uygulanabilen bir diğer terapi yöntemi de Floortime Terapisidir. Bu terapi çocuğun duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimini desteklemeyi amaçlar. Floortime yöntemi, Dr. Stanley Greenspan tarafından geliştirilmiştir.

Çocukların bütünsel bir yaklaşımla değerlendirildiği ve gelişim sürecinin kapsamlı olarak yönetildiği DIR modeli ile de uygulanabilen bu terapi floortime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahse konu model ve floortime terapisi eşgüdümlü olarak otistik bireyin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Floortime Terapisi, çocuğun ilgisini çeken oyuncaklar veya aktivitelerle etkileşim kurarak başlar. Terapist, çocukla doğrudan temas halinde olur ve çocuğun ilgisini çeken şeyleri takip ederek, onunla oyun oynar. Bu şekilde, çocuğun dikkatine odaklanır ve onunla bağ kurmaya çalışır. Terapi süreci boyunca, terapist çocuğu yönlendirir ve onunla iletişim kurmak için onun dil, beden dili ve yüz ifadelerinden yararlanır.

Floortime Nasıl Uygulanır?

Floortime, özellikle otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklar için tasarlanmış bir eğitim ve terapi yaklaşımıdır. Bu yöntem, çocukların duygusal ve bilişsel büyümesini desteklemek için ilişkisel, oyun bazlı etkileşimleri kullanır.

Floortime'ın nasıl uygulanabileceğine dair temel adımlar:

  • Çocuğun Düzeyine İnmek: Öncelikle, çocuğun ilgisini çeken şeylere odaklanarak onun düzeyine inin. Bu, çocuğun oynadığı oyuna katılmak veya çocuğun ilgilendiği bir nesneye veya etkinliğe odaklanmak anlamına gelebilir.
  • İlişki Kurmak: Çocuğun dikkatini çekin ve göz teması, mimikler, vücut dili ve konuşma gibi iletişim biçimleriyle etkileşime geçin. Bu, çocuğunuzla duygusal bir bağ kurmanıza ve onu daha fazla etkileşime teşvik etmenize yardımcı olur.
  • Çocuğu Yönlendirme: Çocuğun ilgisini çektiğinizde, onu yeni etkileşimlere, oyunlara veya etkinliklere yönlendirin. Bununla birlikte, çocuğun kendi seçimlerine de saygı göstermek önemlidir. Çocuğun inisiyatifini desteklemek, özgüven ve bağımsızlık becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.
  • Sıra Beklemeyi ve Sırayla Gitmeyi Öğretmek: Karşılıklı etkileşimler sırasında sıra beklemeyi ve sırayla gitmeyi teşvik edin. Bu, sosyal becerileri ve karşılıklı iletişimi güçlendirir.
  • Duygusal ve Bilişsel Büyümeyi Desteklemek: Çocuğun duygusal ifadelerini ve problem çözme becerilerini geliştirmek için oyunları ve etkileşimleri kullanın. Çocuğun duygularını anlamasına ve ifade etmesine yardımcı olmak, onun sosyal ve bilişsel gelişimini destekler.
  • Günlük Rutinlere Entegre Etme: Floortime yaklaşımını çocuğun günlük rutinlerine entegre edin. Bu, yemek zamanları, banyo zamanı ve dışarıda oyun gibi çeşitli durumları içerebilir.
  • Sabırlı Olmak ve Pozitif Takviye Kullanmak: Çocuğun ilerlemesini sabırla destekleyin ve olumlu davranışları takdir edin. Olumlu pekiştirme, çocuğun öğrenme ve etkileşim için motive olmasına yardımcı olur.
  • Bireyselleştirilmiş Yaklaşım: Her çocuk farklıdır, bu nedenle Floortime yaklaşımını çocuğunuzun bireysel ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve gelişim düzeyine göre uyarlayın.

Floortime uygulaması, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için aile üyeleri, terapistler ve eğitimciler tarafından kullanılabilir. Bu yaklaşım, çocuğun kendi hızında ilerlemesine ve öğrenme sürecinde aktif bir rol almasına olanak tanır.

Floortime Terapisinin Otizme Faydası

Floortime terapisi, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların gelişimini desteklemek için kullanılan bir terapi yöntemidir. Bu terapinin faydaları arasında iletişim becerilerinin, sosyal becerilerin ve motor becerilerin kazanımı yer alır. Bununla birlikte problem çözmeye ve bireyin duygusal regülasyonuna da olumlu katkı sağlanması amaçlanır.

Floortime terapisi, çocukların iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Çocuklar, terapistleri ve ebeveynleriyle daha iyi iletişim kurmaya başlarlar. Terapi, çocukların sosyal becerilerini de geliştirdiğinden diğer insanlarla ilişki kurulması ve paylaşma gibi sosyal davranışlar öğrenilir. Motor becerilerin gelişmesine katkı sunulan terapi sürecinde, çocukların el-göz koordinasyonu, denge ve hareket kabiliyeti gibi beceriler de iyileşme gözlemlenir.

Bahse konu terapi, çocukların duygusal gelişim ve regülasyon becerileri üzerinde de etkilidir. Çocuklar, duygularını daha iyi anlamaya ve ifade etmeye başlar. Bu faydaların tüm bireylerde aynı düzeyde gözlemlenip gözlemlenmeyeceği sorusuna yanıt vermek zordur. Her bireyin otizm belirtileri ve ihtiyaçları farklı olduğundan, terapi sonuçları bireysel farklılık gösterebilir. Ancak, genellikle Floortime terapisi, çocukların gelişimini destekleyen etkili bir terapi yöntemidir.

Terapinin Uygulanabildiği Otizm Çeşitleri ve Bireyler

Floortime Terapisi, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara ve yetişkinlere uygulanabilen bir terapi yöntemidir. Bu terapi yöntemi, özellikle erken çocukluk döneminde tanı konulmuş bireyler için etkilidir. Floortime terapisi, otizm spektrumunda yer alan herhangi bir çeşit veya alt tip için uygulanabilir.

Floortime terapisi, çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak özelleştirilebilen bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle, herhangi bir yaşta olan otizmli bireyler için uygulanabilir. Terapi ayrıca, dil problemleri, davranış problemleri, duyusal problemler ve sosyal beceri eksiklikleri olan bireyler için de uygun olabilir.

Okul Öncesi Dönemde Floortime Terapi

Floortime terapisi, okul öncesi dönemde bulunan çocuklarda da uygulanabilmektedir. Uygulama aşamalarında çocukla bağlantı kurmak, taklit etmek, yönlendirmek, basit sorular sormak, duyguları ifade etmek ve ilgi alanlarına uygun aktiviteler seçmek önerilmektedir. Aynı zamanda, Floortime Terapisinin etkinliği bireysel farklılıklara bağlı olarak değişebileceğinden, terapi öncesinde uzman bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.

Terapi Boyunca Dikkat Edilmesi Gerekenler

Floortime yönteminin temel hedefi çocuğun sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerini geliştirmektir. Bu yöntem, farklı yaşlarda ve dönemlerde uygulanabilir. Ancak terapi sürecinin daha verimli geçmesi ve elde pozitif sonuçların kalıcı olmasını sağlamak için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca terapi uygulanan çocuklarda bireysel farklılıklar göz ardı edilmemelidir.

Floortime Terapisi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar arasında çocukla empati kurmak, doğal ortamlarda terapi yapmak, olumlu geri bildirimler vermek, oyun tabanlı yaklaşım benimsemek ve sınırları belirlemek yer alır. Ayrıca, terapi sürecinin etkili olabilmesi için ailelerin de terapiye dahil edilmesi önemlidir. Bu sayede, terapi sırasında öğrenilen beceriler evde de uygulandığında çocuğun gelişimine fayda sağlanabilir.

Uygun Terapi Merkezi ve Profesyonel Destek

Floortime Terapisi için uygun terapi merkezleri, çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış bir ortama sahip olmalıdır. Bu merkezlerde, alanında uzman, eğitimli ve deneyimli terapistler çalışmalı, çocukların gelişimsel düzeylerine uygun aktiviteler ve materyaller kullanılmalıdır. Ayrıca, terapi süreci doğal ortamlarda ve oyun tabanlı bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir.

Siz de özel eğitim ve ilgiye ihtiyaç duyan yakınınız için uzman bir eğitmenle görüşebilirsiniz. Bu noktada Meryem Yerli özel olarak ilgilenilmesi gereken çocuklara yönelik grup veya bireysel bazda eğitimler vermektedir. Öğrenme güçlüğü çeken, dikkat eksikliği veya hiperaktivitesi bulunan ya da otistik çocuklar için Meryem Yerli ile iletişime geçerek eğitim süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.

İletişim Formu