Meryem Yerli, kayseri otizm uzmanlarının üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışına sahip özel eğitim merkezi olarak karşınıza çıkar. Otizm, genel olarak erken çocukluk dönemin olan ilk 3 yıl içerisinde başlayan ve kişinin etrafıyla sözel ya da sözel olmayan şekilde uygun bir ilişki kuramaması şeklinde ifade edilebilen gelişimsel bir bozukluktur. Erken tanı ve otizmli bireye uygun özel eğitim programlarıyla otizmli çocukların hayata kazandırılması mümkün olabilir. Kayseri otizm uzmanları, bu konuda en nitelikli tedavi ve terapi yöntemleriyle otizm spektrum bozukluğu ile karşı karşıya kalan çocuklara daha iyi bir gelecek sunmayı bunun için genel gelişimlerini destekleyici programlar uygulamayı hedefler.

kayseri-otizm.jpg

Otizm Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Otizm, erken çocukluk döneminde çocuklarda fark edilen sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramamasından kaynaklı fark edilen bir bozukluk olarak bilinir. Bu bozukluğun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genellikle bu durumun genetik olduğu düşünülür. Otizmli bireylerin %70’lik kısmında zekâ gerili görülürken, %10’unda üstün zekâ olduğu görülebilir. Ayrıca otizmle birlikte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, epilepsi, duygudurum bozuklukları eşlik edebilir. Bir çocuğun otizmli olduğunu tespit edebilmek için aşağıda olan belirtilerden en az 6 tanesini taşıyor olması gerekir. Bu belirtilerden bazılarını taşıdığı fark edilen çocukların en kısa süre içerisinde doktor kontrolünden geçirilmesi gerekir.

İletişim bozukluğu (aynı kelimeleri sürekli tekrar etmek, konuşamama, konuşan çocuklarla iletişim kurmaktan kaçınma)

Sosyal etkileşim yetersizliği (yaşıtlarıyla ilgilenmeme, göz teması kuramama, oyun oynamama, normal olan mimik ve duygusal ifadeleri göstermeme, etkileşim başlatma ve sürdürmede zorluk çekme)

Hayali ya da sembolik olan oyunlarla oynamama (tekrar eden basit aktiviteler, hayali oyun kuramama, sürekli aynı rutin hareketleri tekrar etmek, duygusal olarak uyarılamama ya da aşırı tepki, bir nesnenin herhangi bir parçasına takıntılı olmak)

Ayrıca otizmli çocuklar şu belirtilerin birçoğunu aynı anda gösterebilirler:

 • İsmiyle seslenildiğinde tepki vermezler,
 • Göz teması yoktur ya da çok kısıtlıdır,
 • Aşırı derecede hareketli ya da hareketsiz olabilirler,
 • Çevresinde olup bitenle ilgilenmezler,
 • Sarılma, öpme gibi fiziksel temas kurmaktan hoşlanmazlar,
 • Konuşmada gecikme söz konusudur,
 • İnsanlarla iletişim kurmak yerine daha çok cansız varlıklarla ilgilenirler,
 • Topluluk içine girdiklerinde yaşıtlarıyla konuşmazlar, kendilerini izole ederek oynana oyunlara dahil olmazlar,
 • Konuşmayı öğrenseler bile hep aynı kelimeleri tekrar ederler,
 • Konuşmayı iletişim aracı olarak kullanmayı tercih etmezler,
 • Konuşma şekilleri ve ses tonları tekdüze şekildedir,
 • Uygun olmayan cümleler kurar ve kalıp olarak konuşurlar,
 • Alakasız bir şekilde her şeye gülebilir ya da kıkırdayabilirler,
 • Herhangi bir cismin bir parçasına takıntılı kalabilirler,
 • Düzen takıntıları vardır ve bu yüzden rutinleri bozulduğunda hırçın olabilirler,
 • Bazı objelere çok daha derin bir sevgiyle bağlanabilirler,
 • Diğer çocuklar gibi hayal kurarak oyun oynamazlar, arabaları dizer ve sürekli tekerlerini çevirirler,
 • Hep aynı oyunları oynamak isterler,
 • Bazı otizmli çocuklar çok daha inatçı ve hırçın olabilir,
 • Sosyal ortamlara girdiklerinde kalabalıktan çok korkup tepki verebilirler,
 • Genellikle yeme bozukluğu yaşadıkları görülür,
 • Etrafında bulunan eşyalara ve kendilerine zarar verebilirler,
 • Acıya karşı tepki vermezler,
 • Tehlikelere karşı tepki vermezler,
 • Yapılan imayı ve espriyi anlayamazlar,
 • Normal öğrenme stillerine karşı duyarsız oldukları görülür.

Otizmli bireylerin sergiledikleri davranış biçimleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Öne arkaya doğru sürekli sallanma, kendi çevresinde dönme el çırpma gibi tekrar eden hareketler,
 • Başını vurma, kendini ısırma gibi zarar verebilecek davranışlar,
 • Koordinasyon sorunları yaşanması,
 • Ayak parmakları üzerinde yürümeye çalışma,
 • Belirli olan rutinleri ve ritüelleri geliştirme ve bunlara karşı meydana gelecek en küçük değişiklikten bile rahatsızlık duyma,
 • Garip, sert ya da abartılı bir vücut dili kullanma,
 • Bir şeyleri düşürme ya da sürekli takılma gibi hareket şekillerini sürekli tekrar etme,
 • Bir oyuncak arabanın dönen tekerlek gibi nesnelerin detaylarından aşırı derecede etkilenme ancak bu nesnenin genel olarak işlevini ve amacını anlamakta zorluk çekmesi
 • Temasa, sese ve ışığa karşı alışılmadık derecede hassas olmasına rağmen sıcaklığa ve ağrıya karşı kayıtsız kalma,
 • Yalandan inanma ve taklitçilik hareketleri yapamama,
 • Bir faaliyete ya da nesneye aşırı derecede odaklanmak ya da takılı kalmak,
 • Belli yiyecekleri reddetmek ya da sadece belli başlı besinleri tüketmek.

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), bir bireyin beyninin gelişiminde başka insanları nasıl algıladığını ve onlarla nasıl iletişim kurarak sosyalleştiğini etkileyen, bu yüzden sosyal etkileşim ve iletişim konusunda sorun yaşanmasına neden olan bir bozukluktur. Bu bireyler genellikle belirli sınırların dışına çıkamayan ya da tekrar eden davranış kalıplarını sergiler. Otizm spektrum bozukluğu içinde yer alan ‘’spektrum’’ terimi, çok geniş bir yelpazesi içine alarak bozukluğun semptomlarını ve spektrum derecesini gösterir. Bu yüzden her otizmli çocuğun farklı semptomlar göstermesi ve belirtilerin birbirinden farklı ortaya çıkması son derece normal kabul edilir.

Kayseri Otizm Uzmanları Meryem Yerli’de

Otizm tedavisinde erken tanı ve tedavi çocuğun yetişkin olduğunda daha normal ve sorunsuz bir hayat sürebilmesi için çok önemlidir. Otizm tedavisinde amaç otizmli bireyin bireysel ve sosyal yeteneklerini maksimum derecede geliştirmek ve onları hayata kazandırmaktır. Bu amaçla Kayseri otizm uzmanları davranışsal ve özel terapiler uygulayarak bu çocukların gelişimini destekler. Uygulanacak olan tedavinin aileye uygun olması da son derece önemlidir. Motor becerisini geliştirmeye yönelik terapiler, konuşma terapisi, sosyal iletişim becerisini kazandırmaya yönelik birçok terapi otizm spektrum bozukluğu için uygulanan tedaviler arasında yer alır.

İlaç tedavisi genellikle depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk gibi otizme eşlik eden durumlarda kullanım için uygundur.

Bütün bebekler kendi hızında ve kendi programında, en uygun olan şekilde gelişim göstererek büyümeye devam eder. Ancak otizm spektrum bozukluğu olan çocukların gelişiminde yaşanan değişikliklerin belirtileri genel olarak 2 yaşından önce fark edilmeye başlanır. Bu konuda anne ve babaların çocuğun gelişimini yakından takip etmesi, herhangi bir farklılık hissettiğinde hiç vakit kaybetmeden önlem alması gerekir. Eğer bir çocuğun gelişimi konusunda şüpheler varsa ya da bu çocuğun otizm spektrum bozukluğu olabileceğine dair bir şüphe varsa bu endişeler en kısa süre içerisinde doktorla paylaşılmalıdır. Otizm tanısı ise uzman çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile nörologlar tarafından konulabilir. Otizm spektrum bozukluğunda görülen semptomlar diğer gelişimsel bozukluklarla bağlantılı olabilir.

Kayseri otizm tedavisi söz konusu olduğunda Kayseri ve civarında Teta Clinic bünyesinde Meryem Yerli gereken en etkili tedavi yöntemleri uygulamaya ve öncelik olarak çocukların daha sağlıklı bireyler olarak hayatına devam edebilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Özel eğitim merkezi anlamında uzun yıllara dayanan çalışma tecrübemiz ve uygun tedavi programlarımızla hedefimiz her çocuğun yuva sıcaklığına ve güven ortamında ihtiyacı olan tedavi ve terapi imkanına erişebilmesidir. Sizde çocuğunuza bir iyilik yaparak onu Meryem Yerli kalitesinde hayata karışmasını sağlayan tedavi yöntemleriyle tanıştırarak, genel gelişimine destek olmak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz. Meryem Yerli, Kayseri otizm denildiğinde kalitenin, güvenin ve uygun tedavi yöntemlerinin tek adresi olmaya devam ediyor.