Otizm konuşma kalıpları, oldukça ilgi çekici bir konudur. Çünkü insanların konuşma tarzı; başka insanlara karşı duygu ve anlamı aktarma konusunda aktif rol oynar. Otizmdeki bir çocuk ton, perde ve ritim ile mücadele ederse, sözlerinin arkasında yer alan niyetler bazen yanlış anlaşılabilir. Birçok insan için, özellikle de otizmli bireyler için atipik konuşma kalıpları sosyal iletişim becerilerine doğrudan engel olur. Norötipik toplum duygu ve anlamı iletmek için bükülme, ton, hız ve konuşma şekline çok değer verir. Bazı durumlarda düz bir tonda ya da atipik bir tonda robotik konuşma yapan otistik bireyler, beklenen konuşma kalıplarına uymadıkları için yanlış anlaşılabilir ve hatta toplumda dışlanabilirler. Yapılan araştırmalara göre, bozulmuş konuşma kalıplarının sosyal iletişimi etkileyerek arkadaş edinme ve arkadaşlığı sürdürme konusunda zorluklara yol açabileceğini ifade eder. Ayrıca bu durum bir kişinin istihdam beklentilerini bile olumsuz anlamda etkileyebilir.

robotik-konusma-nedir.jpg

Otizm; yaşamın ilk yıllarından itibaren sosyal beceri ve iletişim konusunda görülen bir takım gelişimsel gecikmeler ve davranış örüntüleri olarak kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm yetersizlikten etkilenme durumlarına göre üç seviyede ele alınır. Birinci düzeyde destek gerektirir. Bu kişiler sosyal iletişimi başlatma, sürdürme, ideal sosyal iletişim becerilerini kazanma ve çevresinde olup biten değişimlere uyum sağlama, bağlama uygun davranışları kazanma konusunda desteğe ihtiyaç duyar.

İkinci düzey ise önemli ölçüde desteğe ihtiyaç duyar. Sosyal etkileşim becerileri söz konusu olduğunda, yaşıtlarına göre önemli derecede yetersizlik sergiler ve bu davranışları/ilgi alanları oldukça kısıtlıdır. İlgi alanlarını değiştirme konusunda çok büyük sorunlar yaşar. Üçüncü düzey ise çok önemli ölçüde destek gerektirir. Sosyal etkileşim başlatma, çevresinde gelen sosyal etkileşimlere tepki verme, yaşıtlarına göre fark edilen bir yetersizlik bardır. Tekrarlayıcı hareketleri sıklıkla sergilemesi, kişinin işlevsel becerilerini kazanmasına engel olur.

Otizm spektrum bozukluğu olan birçok insanın sıra dışı konuşma kalıpları vardır. Monotonik, şarkı söyleyen bir ses ve makine benzeri, otizmli kişilerde atipik konuşma kalıplarının tanımlanma yollarından bazılarıdır. Otizmli bireylerin atipik bir şekilde konuşabileceğini kabul etmek oldukça önemli bir noktadır. Aspergerli bir çocuk, etkileyici bir kelime dağarcığına sahip olabilir. Ancak kulağa neredeyse robotik gelen düz bir tonda konuşabilir. Bu, özellikle otizm ve diğer nörogelişimsel koşullar konusunda çok az farkındalığın oluştuğu durumlarda, belli sosyal durumlara karşı duyarsızlık ya da ilgisizlik olarak değerlendirilebilir.

Otizm spektrum bozukluğunda dikkat çeken konuşma kalıpları şu şekilde sıralanabilir:

  • Ekolali: Başka insanların kelimelerini ya da cümlelerini tekrarlama olarak ifade edilir. İlk kelimelerin geç başlaması, otizmle alakalı daha iyi bilinen iletişim zorluklarından bazılarıdır. Ancak anormal prozodi, kendine özgü konuşma ve dağınıklık gibi çok daha az bilinen zorluklar olarak da kişinin konuşmasını etkileyebilir,
  • Kendine özgü konuşma: Otizmin temel semptomlarından biri olan tekrar eden/kısıtlı tepkiler verme, ilgi, konuşma ve dilde, kendine özgü konulara sabit bir odaklanma olarak ifade edilir. Bu konuşma kalıbı, basmakalıp ya da uygunsuz kelimelerin de kullanılmasını içerebilir. Otizm spektrumlu çocukların, konuştukları kişilerin bildikleri her şeyi bildiğini varsayan bir şekilde konuşabilirler,
  • Prozodi: Konuşmanın tonlama, vurgu ve ritim kalıpları konuşmaya dair alçalma, yükselme şekli olarak duygusal durumunuzu gösterebilir. Ayrıca prozodi, belli başlı kelimelerin vurgulanması ve vurgulanmasıyla alay ve mizahın iletilmesinde aktif rol oynar. Prozodi, ayrıca konuşmanın genel bir gözlemi, bir soruyu ya da komutu ifade etmek için kullanılıp kullanılmadığını belirlemeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar; prozodik beceriler ile bölünen işleyen bellek, bölünmüş dikkat ve diğer yürütücü işlevler arasında önemli bir bağlandı bulunmuştur. Bu anlamda yazarlar yürütücü işlevlerle alakalı zorluklar ve prozodik eksiklikler birçok nörogelişimsel bozukluğun özellikleri olduğu için, bulgularının klinik olarak ilgili olduğu sonucuna ulaşmıştır.
  • Karmaşık konuşma: Otizmli bir çocuğun konuşma kalıpları, dağınık konuşma olarak isimlendirilen bir akıcılık bozukluğu olarak sıra dışı olabilir. Söz konusu olan dağınıklık, konuşma sesini hızlı ya da düzensiz yaparken, ifadeler tekrar eder ve aşırı doldurucu sözcüklere güvenebilir ve duraklama kalıpları normalin dışında olabilir. Çocuklar için bu gibi bir atipik konuşma ve dil kullanımı oluşması, sosyal etkileşimi de etkiler. Anne babalar, bu durumda doğal olarak sıradışı konuşma kalıplarını ve diğer dil eksikliklerini gidermek için en iyi ve en erken müdahaleyi gerektirir.

Dağınıklık, kendine özgü konuşma, anormal prozodi, ekolali, çocuğun yaşıtlarıyla ve bakıcılarıyla anlamlı bir şekilde iletişim kurma becerisini doğrudan etkileyebilir. Çocuğun iletişim girişimleri anlaşıldığında, istek ve ihtiyaçları da en uygun şekilde karşılanabilir. Birçok tıp uzmanı, bir çocuğa otizm teşhisi konulduğunda dil ve konuşma terapisine dikkat çeker. Konuşma ve dil terapisinin temel amacı, otistik bir bireyin çevresiyle daha verimli şekilde iletişim kurmasına ve kendini daha anlamlı şekilde ifade etmesine yardımcı olmaktır. Gelişmiş iletişim becerileri, çocukların çok daha fazla kontrol hissetmeleri, öğrenmek ve sosyalleşmek için daha donanımlı olmaları anlamına gelir.

Otizm konuşma kalıplarını ele alırken hedeflenen, daha iyi şekilde iletişimi geliştirmek ya da bunu sağlamaktır. Konuşma terapisi prozodiyi ele alıyorsa ve bu anlamda çocuğu daha anlaşılır ve akranlarına bağlı hissetmesine yardımcı olacak şekilde konuşmaya teşvik ediyorsa yardımcı olabilir.

Daha derin bir anlayış ve daha fazla kabul; Otizm spektrum bozukluğundaki farklı konuşma kalıplarını incelemek açısından yararlıdır. Çünkü terapi ve yapılacak olan müdahalenin sosyal iletişimi geliştirmek için yapılandırılma şeklini yönlendirir. Bir araştırmada, araştırmacıların otistik çocuklara, ince iletişim farklılıklarının yaşamı ne şekilde etkilediği konusunda danışma ihtiyacını vurgular. Bu bulguların bazıları, otistik çocuklar için sosyal durumlarda, yardım ararken, eğitim ortamlarında ve duygularla başa çıkma konusunda yardımcı olabilecek ideal müdahalenin sağlanmasına yardımcı olur.

Araştırmaya göre, otistik çocuklardan sağlanan içgörülen şu şekilde sıralanabilir:

  • Dil zorlukları ve ince iletişim, otizmli çocukların yeni insanlarla konuşmasını, bir grup içerisinde konuşmasını ve yeni arkadaşlıklar edinmesini daha zor hale getirmiştir,
  • Aynı zamanda etkinliklere katılmayı, öğrenmeyi ve yardım aramayı da direkt olarak etkilemiştir,
  • Olumsuz duygular, iletişim sorunlarından kaynaklanır iken, bu gibi duyguların çok geniş kapsamlı sonuçları oluştu.

Otizmde her şeyi tam olarak düzeltebilme yaklaşımıyla hareket etmek, her zaman çok doğru değildir. Bazı yönleriyle otizmli bireyleri olduğu gibi kabul etmek, çevreyi onlar açısından daha açık ve anlaşılır kılmak ve diğer insanların daha empatik olmasını sağlamak otizmli bireylere her konuda daha fazla yardımcı olacaktır.

Özel Eğitimde Güven Ortamı Meryem Yerli ’de

Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı ve tedaviler, kişinin daha özgüvenli ve sosyal iletişimi güçlü bireyler olmasını sağlar. Otizm başta olmak üzere birçok sağlık sorununu, nitelikli özel eğitim tedavi programları ile geliştirmeyi hedefleyen Meryem Yerli, üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışı ile rakiplerinden hep bir adım öndedir. Hastaların güvenilir ve huzur ortamında ihtiyacı olan eğitimleri hayata geçiren Meryem Yerli için öncelikli olan daima bireylerin kendini iyi hissetmesidir. Sizde Meryem Yerli kalitesini deneyimlemek ve alanında uzman kadrosunun yuva sıcaklığında verdiği özel eğitimden çocuğunuzun faydalanması için, web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bizimle irtibat kurabilirsiniz.

İletişim Formu