Otizm genellikle bebeklerde 3 yaşına gelene kadar bir şekilde fark edilen, hayat boyu devam eden ve kişinin etrafa sözel ya da sözel olmayan bir şekilde uygun ilişki kurmakta zorluk çekmesi olarak bilinen gelişimsel bir bozukluk olarak karşınıza çıkar. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların bu durumun birkaç basit testle tanısı konulabilir. Erken tanı ve uygun bir özel eğitim programı ile tam olarak bozukluğun geçmesi mümkün olmasa bile, bu bireylerin bir süre sonra hayata kazandırılması mümkün hale gelebilir.

bebeklerde-otizm-belirtileri.jpg

Otizm tedavisi özel eğitim ve rehabilitasyonla hastalığın etkilerinin iyileştirilmesi hedeflenen ve nedeni tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Bu durumun genetik olduğunu belirten bazı bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Erkek bebeklerde otizm görülme oranı kız çocuklara göre biraz daha fazladır. Otizmli çocukların yaklaşık %70’inde aynı zamanda zekâ geriliği de görülmektedir. Ancak %10’uk bir kısımda ise üstün zekâ olduğu görülür. Otizmle birlikte bu rahatsızlığa eşlik eden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, epilepsi ya da duygu durum bozuklukları çocuğun yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürür.

Otizm spektrum bozukluğunda erken belirtilerin dikkat alınması ve zamanlaması, şiddet olarak büyüklüğü üzerinde çok büyük bir etki yaratır. Bazı yenidoğan bebeklerde otizm belirtileri hemen kendini göstermeye başlarken, bazı durumlarda 2 ya da 3 yaşında ortaya çıkarak fark edilebilir. Otizm belirtileri bazen kendisini çok net bir şekilde belli ederken, bazı bebeklerde otizm bozukluk olmadığı halde sergiledikleri belirtilerden dolayı otizmli spektrum belirtileri olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bebeklerde otizm spektrum bozukluğu olduğuna dair şüphe oluştuğunda bir profesyonel tarafından değerlendirilmesi çok önemlidir.

Otizmde rehabilitasyon merkezleri çok önemli bir işlev yürüterek çocukların yetişkin olduğunda yaşamını daha kolay sürdürebilmesine imkan tanıyan tedavi planı düzenlemektedir. Bebek dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren ebeveynlerin bebeği yakından takip ederek daha dikkatli olması ve farklı bir durum sezdiğinde hemen bir uzmana başvurması çok önemlidir. Aşağıda sıralanan belirtiler, bebeğinizde otizm spektrum bozukluğu olduğuna dair risk teşkil ettiğini gösterir. İşte o belirtiler başlıca şu şekildedir:

Bebeklerde Ay Ay Otizm Spektrum Belirtileri

Bebeklerde bazı belirtiler dikkat alınarak analiz edildiğinde, otizm belirtisi olabildiği için ipucu olarak değerlendirilebilir. Bu kritik ve bebeğin gelişimi açısından çok önemli olan dönemdeki hareketleri doğru şekilde izlemek, bir uzman desteğine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek açısından belirleyicidir.

6 aya kadar bebek belirtileri: Otizmli bireyler genellikle çevrede olup biten değişikliklere tepki vermezler. 6 aya kadar bebeklerde de bu durum geçerlidir. Çok az ya da hiç gülümsememek, neşeli ve sıcak ifadenin eksikliği bebeklerde otizm belirtisi olarak kabul edilebilir. Ayrıca sınırlı ya da hiç göz kontağının olmaması otizm belirtisi olabildiğinden anne ve baba tarafından mutlaka dikkate alınmalıdır.

9 aya kadar bebek belirtileri: 9 aylık bebeklerde otizm görüldüğünde gülüşmelere, seslere ve diğer değişen yüz ifadelerine tepkisiz kaldığı görülür.

12 aya kadar bebek belirtileri: 12 aylık bir bebeğin az olsa da düzenli olarak babıldaması gerekir. İşaret ederek gösterme, eşyalara ulaşmaya çalışmak ve el sallamak gibi hareketlerin az ya da iç olmaması da tehlikeye işaret eder. Ayrıca ismi söylendiğinde tepki vermemesi bu aylardaki bebeklerde otizm olabileceğini gösterir.

16 aya kadar bebek belirtileri: Çok az ya da hiçbir şekilde kelime konuşmaması otizm riski olduğunu gösteren en önemli belirtidir.

24 aya kadar bebek belirtileri:  Az ya da hiçbir şekilde anlamlı iki kelimeli cümleler kuramaması mutlaka çocuğu bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğini gösterir.

Yenidoğan bebeklerde otizm olduğuna işaret eden belirleyici ipuçlarının bazıları da şu şekilde ifade edilir:

 • Sosyal bir gülümsemeye sahip değillerdir,
 • Anlamsız sesler çıkarır ve aynı kelimeleri defalarca tekrar edebilirler. Konuşma becerileri hiçbir şekilde gelişmemiştir.
 • Dışarıdan gelen seslere karşı tepki vermezler ve her zaman kayıtsız kalırlar. Daha çok duymamış gibi davranırlar,
 • İsimleri söylendiğinde herhangi bir tepki vermezler,
 • Çevrelerinde olup biten olaylara karşı aşırı derecede ilgisizdirler,
 • Kucağa alma, sarılma gibi fiziksel temas içeren hareketlerden pek hoşlanmazlar,
 • Genellikle yaşıtlarıyla oyun oynamaktan kaçınırlar. Kendi başlarına oyun oynar ve kimseyle iletişim kurmazlar. Herhangi bir oyuncağın ya da nesnenin tek bir parçasına takılarak uzun süre boyunca onunla oynadıkları görülür.
 • Anlamsız vücut hareketleri yaparlar,
 • Konuşarak diğer insanlarla iletişim kurmanın tam anlamıyla ne ifade ettiğini bilmedikleri için pek konuşmayı tercih etmezler. Bireysel hareket etmek onlar için daha iyi bir seçenektir. Arada sırada anlamı olmayan kelimeler söyleyebilirler.
 • Parmakla işaret etmek otizm bozuklukta görülmeyen bir durumdur. İlgilerini çeken herhangi bir eşya ya da nesneyi parmakla işaret etmezler.

Her yaşta çocuklar için otizm belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Göz temasından kaçınması,
 • Fiziksel temastan kaçınması,
 • Daha önceden konuşulabilen kelimeleri, babıldama ve sosyal becerilerin sonradan tamamen kaybolması,
 • Yalnız kalmayı tercih ederek insanlardan uzaklaşması,
 • Dikkat eksikliği,
 • Çevrede oluşan küçük değişikliklere karşı direnç gösterme,
 • Tekrar eden davranış biçimi,
 • Sese, tatlara, kokuya, ışığa ve canlı renklere karşı aşırı tepki verme,
 • Dil gelişiminde gecikme yaşanması,
 • Cümle ve kelimelerin sürekli olarak tekrar edilmesi,
 • Diğer insanların hislerini anlama konusunda zorluk, empati eksikliği,
 • Kısıtlı ilgi alanlarına sahip olma,

Bebeklerde Otizm Tedavisi

Otizm spektrum bozukluğunun tam olarak iyileştirebilen herhangi bir tedavi yöntemi olmadığından, erken teşhis edildiğinde bu çocukların gelişimlerini destekleyici bazı terapi ve eğitimlerle sürekli olarak desteklenmesi gerekir. Bu noktada erken teşhisin önemi çok büyüktür. Davranışsal eğitim modelleri uygulanarak özel eğitim ve farklı terapi yöntemleri ile çocuğun bireysel ve sosyal olarak gelişim göstermesi hedeflenir. Uygun bir tedavi yöntemi düzenli olarak uygulandığında otizmli bireylerin yaşıtlarından geri kalmadan onlara daha rahat bir şekilde uyum sağlayabildiği görülür.

Şuana kadar yapılan bilimsel çalışmalara bakıldığında, otizmin tam olarak hangi sebepten ortaya çıktığı tespit edilememiştir. Ancak bu noktada öne sürülen bazı varsayımlar bir tahmin yürütme konusunda yardımcı olabilir.

 • Beyin kimyasını bozmaya eğilimi olan bazı hastalıklar,
 • Epilepsi
 • Çevresel bozukluklar ve gen bozuklukları,
 • Sinir sisteminde oluşan bozukluklar otizme neden olabilecek durumlar olarak ifade edilmektedir.

Bu nedenler yalnızca bir tahmin olmakla beraber, kesinlik olarak bir şey söylemek mümkün değildir. Tanı ve tedavi konusunda yapılan çalışmalara her geçen gün yenisi eklenirken, yeni doğan bebeklerde otizm belirtileri erken teşhis edildiği takdirde, özel eğitim uzmanları ile birlikte yürütülen eğitim programları ile bu hastalıkla karşı karşıya kalan çocukların sosyal ve kişisel gelişimleri iyileştirilir ve çocuk birçok bakımdan geliştirmek amacıyla desteklenir.

Meryem Yerli Özel Eğitimde Öncü Marka

Otizm spektrum bozukluğu teşhisi alan çocukların zamanında ve etkili bir özel eğitim alması çok önemlidir. Bu özel eğitimi nitelikli bir merkezde aldığında, çocuğunuzdaki gelişimin hızlandığını sosyal yaşama daha çabuk katıldığını bizzat gözlemleyebilirsiniz. Meryem Yerli bu anlamda aradığınız üst düzey kalite standartlarında özel eğitim hizmeti veren, hastaların kişisel rahatsızlıkları göz önünde bulundurarak onlara has bir eğitim programı düzenleyen son derece profesyonel bir özel eğitim merkezidir. Her çocuğu kendi çocuğu gibi benimseyen, güven veren ve yuva sıcaklığı ile rahat etmesini hedefleyen Meryem Yerli personelleri için öncelikli olan daima sevgi ve özveriyle çocukların gelişimine odaklanmaktır.

Özel eğitimde her çocuğun hikayesi kendisine özgü kabul edilir ve hepsi için farklı bir tedavi ve terapi yöntemi geliştirilerek süreç takip edilir. Otizm gibi çocuğun sosyal ve kişisel yaşamını davranışsal anlamda direkt olarak etkileyen bir bozukluk için düzenlenen birçok terapi yöntemi ile olabilecek en iyi duruma getirilen bu bozukluk, çocuğun yaşamını minimum seviyede etkilemesi hedeflenerek gereken tedavi yöntemleri vakit kaybetmeden uygulanır.

Çocuğunuzu gözünüz kapalı bir şekilde emanet edebileceğiniz Meryem Yerli, hizmet anlayışı ile rakiplerini geride bıraktığından, sizde çocuğunuza bir iyilik yaparak onu Meryem Yerli kalitesiyle tanıştırmak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz. Meryem Yerli, söz konusu özel eğitim olduğunda çocuklarınıza hep en iyisini sunmak ve onları her zaman daha ileriye taşımak için yanınızda olmaya devam ediyor.

İletişim Formu